Wojna o księstwo halicko-włodzimierskie

Wojna o księstwo halicko-włodzimierskie

Wojna o księstwo halicko-włodzimierskie (lub Ruś Halicko-Włodzimierską) przypada na lata 1340-1393, jednakże przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest czas obejmujący panowanie Kazimierza III Wielkiego.


Comments are closed.