Poczta do miast: dajcie urny. Miasta: nie damy, są nam potrzebne na wybory.

Poczta do miast: dajcie urny. Miasta: nie damy, są nam potrzebne na wybory.

Kto urnami chce wojować, ten od urn może zginąć. Samorządowcy w całej Polsce dostają od poczty „prośby” o urny wyborcze, a wojewodowie żądają, by gminy przekazały jej spisy wyborców. Miasta już wiedzą, co robić.


Comments are closed.