„Pan przewodniczący knebluje członków Zgromadzenia Ogólnego”. Chaos od początku trzeciego dnia obrad

„Pan przewodniczący knebluje członków Zgromadzenia Ogólnego”. Chaos od początku trzeciego dnia obrad

Trwa trzeci dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które ma wskazać kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa SN. Przewodniczący obrad Kamil Zaradkiewicz oświadczył, że wybrano członków komisji skrutacyjnej i ogłosił przejście do właściwego głosowania. Jednak część sędziów zgłosiło wątpliwości co do sposobu wyborów członków komisji, mówiąc o „arbitralnej” decyzji Zaradkiewicza w tej sprawie. – Pan przewodniczący knebluje członków Zgromadzenia Ogólnego – mówił sędzia Krzysztof Rączka.


Comments are closed.