Konstrukcja typu „tensegrity” z LEGO

Konstrukcja typu „tensegrity” z LEGO

„Tensegrity” to ustrój konstrukcyjny, w którym następuje wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych.


Comments are closed.