Komornik będzie mógł zająć majątek dłużnika od razu, nawet bez jego wiedzy

Komornik będzie mógł zająć majątek dłużnika od razu, nawet bez jego wiedzy

Komornik sądowy do zawiadomienia o wszczęciu kodeksu musi dłużnikowi załączyć pół kodeksu pouczeń. Komornik skarbowy może od razu zająć majątek dłużnika, o czym ten dowie się po fakcie. Dłużnicy niby potrzebują ochrony, ale nie wtedy, kiedy trzeba egzekwować podatki.


Comments are closed.