Gillette zapowiada zmianę swojej polityki po stracie $8 mld…

Gillette zapowiada zmianę swojej polityki po stracie $8 mld…

Get woke, go broke…


Comments are closed.