Facet narzekał na brak zróżnicowania etnicznego podczas wyborów Miss…

Facet narzekał na brak zróżnicowania etnicznego podczas wyborów Miss…

Niejaki Iain Robertson poczuł się bardzo multi-kulti i zaczął się żalić, że wszystkie uczestniczki mają biały kolor skóry. Szybko został sprowadzony na ziemię.


Comments are closed.