Do jutra można dopisać się do spisu wyborców!

Do jutra można dopisać się do spisu wyborców!

Do 5 maja możesz dopisać się do spisu wyborców. Proces jest bardzo łatwy i szybki. Zrób to, jeśli chcesz mieć możliwość głosowania w terminie lub protestu po dostarczeniu koperty do głosowania korespondencyjnego na adres zameldowania.


Comments are closed.