Czekają na ewakuację chorych. „Wszyscy mi mówią, że muszę być silna, ale już nie mam siły”

Czekają na ewakuację chorych. „Wszyscy mi mówią, że muszę być silna, ale już nie mam siły”

Reporter Artur Zakrzewski rozmawiał z dyrektorką Kaliskiego Centrum Opieki Długoterminowej „Salus”, ośrodka opiekującego się osobami przewlekle chorymi. Ewa Goździewicz opowiedziała, jak wygląda sytuacja w ośrodku. Materiał reporterów magazynu „Czarno na białym”.


Comments are closed.