Awaria prądu we Włochach. Uszkodzony kabel przesyłowy

Awaria prądu we Włochach. Uszkodzony kabel przesyłowy

Awaria zasilania objęła zarówno Stare i Nowe Włochy. Mieszkańcy tych rejonów byli odcięci od energii elektrycznej przez ponad godzinę.


Comments are closed.