80 lat temu Niemcy przeprowadzili Sonderaktion Krakau

80 lat temu Niemcy przeprowadzili Sonderaktion Krakau

80 lat temu, 6 listopada 1939 r., Niemcy podstępnie zwabili krakowskich uczonych do Collegium Novum UJ, po czym aresztowali ich i wywieźli do obozów koncentracyjnych. Sonderaktion Krakau była jedną z najdramatyczniejszych akcji przeciwko polskiej inteligencji.


Comments are closed.